Cviční z KombAGry 1, 2012

Cvičení probíhá každé pondělí 12:20 v T5 (Trója). Zapište si zprávný rozvrhový lístek, abych vás mohl kontaktovat. Cvičení sleduje přednášky O. Pangráce.

Zápočet

Účast na cvičení není povinná. Zápočet je za řešení dom. úkolů a písemku.

Z dom. úkolů je potřeba nasbírat 100% bodů, ale za ůkoly odevzdané do dvou týdnů (typicky začátek cvičení za 14 dní od zadání) získáte dvojnásobek bodů. Celkový počet sérií bude 4, celkový počet bodů 46 (s bonusy až 92).

Písemka bude během cvičení 14.5.

Obsah cvičení

20.2. Opakování pojmů z kombinatoriky. Počítání různých relací, podmnožin, zobrazení ...

27.2. Počítání s binomickými koeficienty.

5.3. Princip inkluze a exkluze, šatnářka, surjektivní zobrazení.

12.3. Vytvořující funkce, halvně základy.

19.3. Vytvořující funkce, počítání, rek. posloupnosti, Catalanova čísla.

26.3. Konečné projektivní roviny, latinské čtverce.

2.4. Hallova věta, systémy reprezentantů, latinské čtverce a obdélníky.

9.4. Velikonoce

16.4. Toky a řezy, algoritmus Ford-Fulkerson.

23.4. Vrcholová a hranová souvislost grafu.

30.4. Souvislost a počet koster.

7.5. Cvičení odpadá

14.5. Písemka

21.5. Ramseyova věta.

Domácí úkoly

Neposílejte prosím nascanovaná či nafocená řešení. Poslední termín odevzdání je konec letního zkouškového (29.6.). Počítejte s tím, že možná nebudu vždy k zastižení.

První série [PDF] byla zadána 5.3., termín pro bonus je 19.3. 12:20, celkem 11 bodů.

Druhá série [PDF] byla zadána 26.3., termín pro bonus je (změna) 16.4. 12:20, celkem 10 bodů.

Třetí série [PDF] byla zadána 16.4., termín pro bonus je 30.4. 12:20, celkem 9 bodů.

Čtvrtá série [PDF] byla zadána 7.5. 10:40, termín pro bonus je 21.5. 12:20, celkem 16 bodů.

Body

Jméno 1. série 2. série 3. série 4. série celkem písemka
Radovan Pilný 11*2 10*2 9*2 16*2 92 24
Norma Pohodlná 11 10 9 16 46 12
Jakub Háva 10*2 7*2 8.5*2 51 19
Tru Hoang Van (6.5+3)*2 7*2 4*2 5*2 51 10
Adam Vyškovský 10*2 8.5*2 9*2 55 23
Pavel Šmejkal 11*2 3*2 6*2 4*2 48 20
Julia Cermakova 7*2 5*2 24
Pavel Enderle 2.5*2+3 3.5+2.5 6*2 9.5*2 45 13
Dan Stahr 10*2 9*2 4*2 46 22
Soňa Harňaková 3*2 2*2 10 12
Ressler 11*2 3.5*2 6*2 2.5*2 46 18
Vratislav Dřínek 7.5 5.5*2 6*2 9*2 48.5 21
Tomáš Zítka 7 7*2 5.5*2 9*2 50 16
Jaj